Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 22: Giang đau đớn nhìn Hiệp quan tâm Duyên quá mức
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 22: Giang đau đớn nhìn Hiệp quan tâm Duyên quá mức

Vừa bị Hiệp từ chối tình cảm lại phải chứng kiến cảnh Hiệp quan tâm Duyên, Giang đau buồn nhưng không thể làm gì khác.