Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 20: Hiệp hết lòng chỉ bảo, lo lắng cho Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 20: Hiệp hết lòng chỉ bảo, lo lắng cho Duyên

Khi nghe Duyên chuẩn bị lên Cao Sơn và về trong ngày, Hiệp lộ vẻ lo lắng và nhắc cô giữ gìn sức khoẻ.