Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 16: Giang nghi ngờ Duyên lợi dụng bố mình
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 16: Giang nghi ngờ Duyên lợi dụng bố mình

Mặc dù từng quý Duyên nhưng nay Giang lại cho rằng Duyên không vô tư như những gì cô tưởng tượng.