Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 10: Duyên - Giang sinh cùng bệnh viện, số phận có bị hoán đổi?
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 10: Duyên - Giang sinh cùng bệnh viện, số phận có bị hoán đổi?

Trong tập 10 của Lỡ hẹn với ngày xanh, Giang tình cờ phát hiện bản thân được sinh ra tại Cao Sơn và bố mẹ luôn giấu cô điều này.