Lỡ hẹn với ngày xanh -  Tập 33: Duyên không được sinh ra ở trạm xá Cao Sơn?
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 33: Duyên không được sinh ra ở trạm xá Cao Sơn?

Thường tiết lộ chi tiết Duyên không sinh ra ở trạm xá Cao Sơn bởi vì theo như anh biết, mẹ Duyên đã bỏ làng ra đi trước khi sinh cô, sau đó mới trở về.