Lỡ hẹn với ngày xanh -  Tập 29: Bà Thu Lê hốt hoảng khi biết Giang trùng ngày sinh với Duyên
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 29: Bà Thu Lê hốt hoảng khi biết Giang trùng ngày sinh với Duyên

Sau khi biết Giang sinh cùng ngày tháng năm với Duyên, bà Thu Lê lại tỏ ra lo lắng và bất an.