Gặp em ngày nắng - Tập 4: Đóng làm người yêu Huy, Phương nói dối bố mẹ ở nước ngoài
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 4: Đóng làm người yêu Huy, Phương nói dối bố mẹ ở nước ngoài

Bị bà Thương phát hiện là hướng dẫn viên du lịch, Phương nói dối rằng bố mẹ cô ở nước ngoài, cho cô về Việt Nam chơi 3 tháng.