Gặp em ngày nắng - Tập 3: Bà Quý chạnh lòng nghĩ mình là gánh nặng của con cháu
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 3: Bà Quý chạnh lòng nghĩ mình là gánh nặng của con cháu

Chỉ vì một câu nói của cháu trai, bà Quý chạnh lòng, tự cảm thấy mình là "gánh nặng" cho con cháu.