Gặp em ngày nắng - Tập 15: Huy bất ngờ khi Phương thú nhận thích mình trước
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 15: Huy bất ngờ khi Phương thú nhận thích mình trước

Hóa ra Phương thích Huy từ lâu nhưng chỉ dám giữ trong lòng vì sợ không môn đăng hộ đối.