Gặp em ngày nắng - Tập 11: Phương thích Huy nhưng không dám nhận lời yêu
Phim
Gặp em ngày nắng - Tập 11: Phương thích Huy nhưng không dám nhận lời yêu

Mặc dù từ chối tình cảm của Huy nhưng Phương lại rất nhớ và muốn được liên lạc, gặp gỡ và được Huy quan tâm như xưa.