iPhone và loạt smartphone Xiaomi, Samsung giảm giá ngày đôi 4/4
Công nghệ
iPhone và loạt smartphone Xiaomi, Samsung giảm giá ngày đôi 4/4

Các chương trình bán hàng giảm giá vào ngày đôi 4/4 hứa hẹn sẽ làm nóng thị trường những ngày đầu tháng 4.