iPhone tương lai sẽ có màn hình cảm ứng tràn viền?
Công nghệ
iPhone tương lai sẽ có màn hình cảm ứng tràn viền?

Các bằng sáng chế cho thấy, iPhone tương lai có thể sở hữu màn hình tràn viền và có thể điều khiển.