iPhone nhỏ gọn chọn iPhone 13 hay iPhone 14 Pro tốt nhất?
Công nghệ
iPhone nhỏ gọn chọn iPhone 13 hay iPhone 14 Pro tốt nhất?

Có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều nhưng 2 mẫu iPhone này vẫn khiến người dùng khó chọn.