iPhone của Apple đang phải lệ thuộc vào 4 nhà sản xuất này
Công nghệ
iPhone của Apple đang phải lệ thuộc vào 4 nhà sản xuất này

Theo báo cáo mới nhất, việc sản xuất dòng iPhone 15 của Apple được chia nhỏ theo hợp đồng của 4 nhà sản xuất.