iPhone X vs iPhone 12 Pro: Chênh nhau 5 triệu khác biệt thế nào?
Công nghệ
iPhone X vs iPhone 12 Pro: Chênh nhau 5 triệu khác biệt thế nào?

iPhone X và iPhone 12 Pro là 2 dòng máy đang được nhiều người dùng quan tâm trên thị trường máy cũ hiện nay.