iPhone 17 Plus sẽ có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 Plus
Công nghệ
iPhone 17 Plus sẽ có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 Plus

Theo tin đồn mới nhất, iPhone 17 Plus năm sau sẽ có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 Plus.