iPhone 16 lại xuất hiện với phong cách thiết kế của iPhone X
Công nghệ
iPhone 16 lại xuất hiện với phong cách thiết kế của iPhone X

Ảnh kết xuất mới nhất của iPhone 16 cho thấy, sản phẩm sẽ có thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone X năm 2017.