iPhone 16 Pro sẽ trở nên bất bại nhờ điều gì?
Công nghệ
iPhone 16 Pro sẽ trở nên bất bại nhờ điều gì?

Với cặp iPhone 16 Pro cao cấp, con chip A18 Pro mới sẽ mang lại hiệu năng AI mạnh mẽ và thông minh bậc nhất phân khúc.