iPhone 15 và iPhone 14 Plus: Ngang giá nhau nên mua máy nào?
Công nghệ
iPhone 15 và iPhone 14 Plus: Ngang giá nhau nên mua máy nào?

iPhone 15 và iPhone 14 Plus là 2 phiên bản khác biệt về kích thước và nâng cấp trang bị khác biệt được rất nhiều người dùng quan tâm so sánh.