iPhone 15 Pro Max khiến iFan Việt xôn xao trước khả năng quay MV đỉnh chóp
Công nghệ
iPhone 15 Pro Max khiến iFan Việt xôn xao trước khả năng quay MV đỉnh chóp

Lần đầu tiên, MV ca nhạc của một ca sĩ Việt Nam được quay hoàn toàn bởi iPhone 15 Pro Max của Apple.