iPhone 13 còn đủ "ngon" để chơi Tết hay không?
Công nghệ
iPhone 13 còn đủ "ngon" để chơi Tết hay không?

Với giá bán từ 15,79 triệu đồng, iPhone 13 liệu còn đáng sở hữu trong dịp Tết Nguyên Đán hay không?