iPhone đang suy tàn và đây là giải pháp Apple cần làm lúc này
Công nghệ
iPhone đang suy tàn và đây là giải pháp Apple cần làm lúc này

Apple từ lâu đã hài lòng với doanh số iPhone tại Trung Quốc và Châu Á, vốn khá có lợi cho sự tăng trưởng của công ty.