iPad sắp có ứng dụng rất được mong đợi sau 14 năm
Công nghệ
iPad sắp có ứng dụng rất được mong đợi sau 14 năm

Sau 14 năm chờ đợi, Apple sẽ mang đến ứng dụng Máy tính chính thức cho iPad.