iPad đang được sử dụng trong quân đội Ukraine như thế nào?
Công nghệ
iPad đang được sử dụng trong quân đội Ukraine như thế nào?

Trong các hoạt động quân sự, máy tính bảng iPad của Apple được sử dụng thường xuyên và hiệu quả.