Yêu cầu có thể gây sốc cho người dùng muốn có “PC AI”
Công nghệ
Yêu cầu có thể gây sốc cho người dùng muốn có “PC AI”

Mặc dù vẫn có thể hoạt động như thông thường, thậm chí chơi game cao cấp, nhưng các PC với RAM 16 GB sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn hiện đại về tiêu chuẩn PC AI.