Xuất hiện thêm thông tin rò rỉ mới về iPhone giá rẻ của Apple
Công nghệ
Xuất hiện thêm thông tin rò rỉ mới về iPhone giá rẻ của Apple

Một nguồn tin rò rỉ đã tiết lộ về những nâng cấp toàn diện của iPhone 4 SE so với người tiền nhiệm.