Xuất hiện smartphone đầu tiên tích hợp ví blockchain, giá 2,5 triệu đồng
Công nghệ
Xuất hiện smartphone đầu tiên tích hợp ví blockchain, giá 2,5 triệu đồng

Điểm đặc biệt trên JamboPhone đến từ việc smartphone này được tích hợp mặc định một ví blockchain.