Xáo trộn bảng xếp hạng top 5 thương hiệu smartphone tại Việt Nam
Công nghệ
Xáo trộn bảng xếp hạng top 5 thương hiệu smartphone tại Việt Nam

Có thương hiệu tăng thị phần một cách vượt bật từ 5% lên 19%.