Tuổi thọ và hiệu suất pin iPhone phụ thuộc cách xử lý ứng dụng
Công nghệ
Tuổi thọ và hiệu suất pin iPhone phụ thuộc cách xử lý ứng dụng

Một tài liệu cập nhật trên trang web của Apple cho biết thời điểm duy nhất người dùng nên đóng một ứng dụng là khi nó không phản hồi hoặc bị treo.