Thu cũ đổi mới máy 2G lấy smartphone 4G tại Thế Giới Di Động
Công nghệ
Thu cũ đổi mới máy 2G lấy smartphone 4G tại Thế Giới Di Động

Người dùng không cần quá nhiều chi phí để nâng cấp từ máy 2G lên smartphone hỗ trợ mạng 4G với các ưu đãi tại Thế Giới Di Động.