Thay đổi này sẽ giúp iPhone 16 Pro trở nên sang xịn hơn bản tiền nhiệm
Công nghệ
Thay đổi này sẽ giúp iPhone 16 Pro trở nên sang xịn hơn bản tiền nhiệm

Năm nay, cặp iPhone 16 Pro sẽ vẫn dùng khung titan nhưng sẽ có sự thay đổi nhẹ.