Thêm một lý do để iFan chờ đợi dòng iPhone 17 năm sau
Công nghệ
Thêm một lý do để iFan chờ đợi dòng iPhone 17 năm sau

Một lần nữa, tính năng đáng mong đợi trên iPhone lại bị đẩy lùi sang dòng iPhone năm sau.