Tấm séc có chữ ký Steve Jobs lại được đấu giá, dự kiến chốt hơn 400 triệu đồng
Công nghệ
Tấm séc có chữ ký Steve Jobs lại được đấu giá, dự kiến chốt hơn 400 triệu đồng

Giờ đây, tấm séc của Steve Jobs từ những năm 70 đã được đem ra đấu giá. Liệu chúng sẽ có trị giá bao nhiêu?