Tại sao nhà sản xuất điện thoại từng lớn nhất thế giới Nokia sụp đổ?
Công nghệ
Tại sao nhà sản xuất điện thoại từng lớn nhất thế giới Nokia sụp đổ?

Nokia là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới cho đến năm trước 2011, nhưng thương hiệu này có thể đứng trước nguy cơ biến mất.