Tính năng đo SpO2 có thể trở lại với Apple Watch vào năm… 2028
Công nghệ
Tính năng đo SpO2 có thể trở lại với Apple Watch vào năm… 2028

Apple được phép khôi phục tính năng đo oxy máu cho Apple Watch tại Mỹ vào năm 2028.