Smartphone Galaxy đầu tiên ra mắt tròn 15 năm tuổi
Công nghệ
Smartphone Galaxy đầu tiên ra mắt tròn 15 năm tuổi

Samsung là một trong những ông lớn trên thị trường smartphone và là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng nhất trong thế giới Android.