Sau gần 4 năm, iPhone 12 còn có đủ mượt mà để mua chơi Tết?
Công nghệ
Sau gần 4 năm, iPhone 12 còn có đủ mượt mà để mua chơi Tết?

Apple không dẫn đầu về mọi mặt khi nói đến phần cứng, nhưng iPhone vẫn luôn mượt mà nhờ iOS tích hợp chặt chẽ với phần cứng.