Sau 10 ngày lên kệ, MacBook Air M3 bắt đầu giảm giá tại Việt Nam
Công nghệ
Sau 10 ngày lên kệ, MacBook Air M3 bắt đầu giảm giá tại Việt Nam

MacBook Air M3 chênh lệch chỉ 2,4 triệu đồng so với giá bán chính thức của MacBook Air M2.