Samsung lặng lẽ ra mắt Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Công nghệ
Samsung lặng lẽ ra mắt Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung đang cho thấy Galaxy Tab S6 Lite thực sự thành công đến mức công ty Hàn Quốc phải phát hành lại phiên bản này lần thứ ba.