Samsung bất ngờ hồi sinh dòng Galaxy C
Công nghệ
Samsung bất ngờ hồi sinh dòng Galaxy C

Dường như Samsung chuẩn bị đưa dòng Galaxy C quay trở lại khi một thiết bị mang tên Galaxy C55 đã được phát hiện trên Google Play Console gần đây.