Sắp có thẻ nhớ dung lượng lên đến 2TB, tốc độ “khủng” 900MBs
Công nghệ
Sắp có thẻ nhớ dung lượng lên đến 2TB, tốc độ “khủng” 900MBs

Xu hướng hiện tại đang khiến các nhà sản xuất thẻ nhớ tạo ra những sản phẩm có thông số lớn hơn rất nhiều.