Sắm điện thoại mới cho ông bà dịp Tết cần lưu ý những gì?
Công nghệ
Sắm điện thoại mới cho ông bà dịp Tết cần lưu ý những gì?

Ông bà chúng ta không phải là những người am hiểu công nghệ nhưng họ vẫn cần có một smartphone để kết nối với con cháu trong nhà, đặc biệt cho ai phải ở xa quê trong những ngày Tết.