Robot hình người có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới là đây
Công nghệ
Robot hình người có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới là đây

Robot Unitree H1 đã lập kỷ lục thế giới là robot hình người di chuyển nhanh nhất với tốc độ 7,38 mph (3,29m/s).