Rò rỉ thiết kế Sony Xperia 1 VI với thay đổi đáng thất vọng
Công nghệ
Rò rỉ thiết kế Sony Xperia 1 VI với thay đổi đáng thất vọng

Sony Xperia 1 VI rò rỉ thiết kế mới với tỷ lệ màn hình bị thay đổi đầy tranh cãi.