Rò rỉ mô hình bộ tứ iPhone 16, xác nhận sự thay đổi
Công nghệ
Rò rỉ mô hình bộ tứ iPhone 16, xác nhận sự thay đổi

Mô hình bộ tứ iPhone 16 đã phô diễn kích thước khổng lồ của iPhone Pro Max, sự thay đổi về thiết kế camera mới của cặp iPhone tiêu chuẩn.