Quá trình đặt lại mật khẩu Vision Pro là “vô cùng nhảm nhí”
Công nghệ
Quá trình đặt lại mật khẩu Vision Pro là “vô cùng nhảm nhí”

Có vẻ như việc đặt lại mật khẩu là một trong số ít việc rất khó thực hiện đối với người dùng Vision Pro dựa vào các báo cáo từ một số chủ sở hữu thiết bị này.