Nokia 3210 - một trong những điện thoại di động tốt nhất cách đây 25 năm
Công nghệ
Nokia 3210 - một trong những điện thoại di động tốt nhất cách đây 25 năm

Từ Snake đến đồng hồ tùy chỉnh, Nokia 3210 đã mang đến một chiếc điện thoại di động tuyệt vời cho đại chúng cách đây 25 năm.