Nhiều người dùng iPhone có thể được Apple bồi thường đến 8,86 triệu đồng
Công nghệ
Nhiều người dùng iPhone có thể được Apple bồi thường đến 8,86 triệu đồng

Vào tháng 11 năm ngoái, Apple đã đạt được thỏa thuận bồi thường 35 triệu USD trong vụ kiện iPhone 7 và 7 Plus có vấn đề âm thanh. Giờ đây, thời hạn yêu cầu thanh toán sắp đến.