Những tính năng tuyệt vời trên HyperOS mà người dùng điện thoại Xiaomi cần biết
Công nghệ
Những tính năng tuyệt vời trên HyperOS mà người dùng điện thoại Xiaomi cần biết

HyperOS đã bắt đầu được triển khai đến người dùng điện thoại Xiaomi, mang đến cho họ rất nhiều tính năng giá trị.