Những tính năng quan trọng nhất cần có trên iPhone 16
Công nghệ
Những tính năng quan trọng nhất cần có trên iPhone 16

Apple đặt mục tiêu rất lớn dành cho iPhone 16 mà công ty ra mắt trong năm nay nhờ một số cải tiến mà công ty trang bị.